Ubicació de la festa

L’espai on situarem la Festa de l’Escola Pública a Nou Barris és veu al plànol d’ubicació:

mape01