Festa de l’Escola Pública 2019

festa_2019_poster_final