Festa de l’Escola Pública

festa_2019_poster_final